Kluitmann Industrietechnik

Opgericht in 1991 hebben wij, Kluitmann Industrietechnik, een plaats veroverd als fabrikant van innovatief gereedschap voor armaturen en voor de industrie. Sinds de wisseling aan de top van het bedrijf is het ons gelukt om voortdurend verbeteringen in te voeren wat betreft kwaliteit en service.
Een verhuizing naar het industrieterrein van Kranenburg-Nütterden met grotere ruimtes was in 1999 noodzakelijk geworden, om gelijke tred te kunnen houden met de groei, en om optimale productieomstandigheden creëren.

In mei 2002 zijn we DIN EN ISO 9001 gecertificeerd en we kunnen onze klanten nu met een verfijnd kwaliteitssysteem terzijde staan.

Als fabrikant van producten die het werk op veel gebieden veiliger en eenvoudiger moeten maken hechten we veel waarde aan uitstekende kwaliteit. Daarom doorloopt ons gereedschap diverse controles, voordat het terechtkomt bij onze klanten en Europese tussenhandelaren. Alle SIGA-veiligheidssleutels hebben het GS-kenmerk voor geteste veiligheid. Op het gebied van veiligheidssleutels ontwikkelen we op maat gemaakte concepten voor individuele wensen van de klant.

De certificering volgens DIN EN ISO 9001 garandeert u een optimale kwaliteit.

Bedrijfsrichtlijnen

Kwaliteit is het voldoen aan eisen

Aan kwaliteitseisen die van buitenaf aan ons worden gesteld of die we onszelf intern stellen, kan alleen dan duurzaam worden voldaan, wanneer alle medewerkers binnen het bedrijf kwaliteitsbewust handelen.

Ons kwaliteitsconcept moet voor alle partners van het bedrijf duidelijk zijn.

De taak van de directie is het om de ondernemingsdoelstellingen met behulp van het kwaliteitssysteem te realiseren. Persoonlijk voorbeeld en een coöperatieve stijl van leidinggeven zijn hiervoor absoluut noodzakelijk. Zo wordt het kwaliteitsbewustzijn naar binnen en naar buiten uitgedragen en bevorderd.

Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit

Alle medewerkers zijn, met de resultaten van hun eigen werk, leverancier en klant tegelijk. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het resultaat van hun werk.

Arbeidsomstandigheden

De continue verbetering richt zich ook op volgende aspecten bij het dagelijks werk:
  • productieve en prestatie-motiverende arbeidsomstandigheden;
  • verantwoorde invulling van veiligheid en gezondheid op het werk;
  • stimuleren van iedere medewerker door een open en eerlijk werkklimaat;
  • teamwork dat is gebaseerd op onderling vertrouwen en respect ;
  • persoonlijk engagement, individuele betrokkenheid, integriteit en betrouwbaarheid van iedere medewerker.

Kwaliteitszorg is het veilig stellen van de werkplek

Het kwaliteitssysteem bij Kluitmann Industrietechnik Handels GmbH is een proces van voortdurende ontwikkeling dat voor de lange termijn is opgezet. Het draagt bij tot een kostendaling in het bedrijf en verstevigt dus de concurrentiepositie.

Kwaliteitsbeleid

Klant

Wij willen overtuigende kwaliteit produceren, door gekwalificeerde medewerkers, door gekwalificeerde leveranciers met moderne apparatuur en door efficiënte processen van onszelf. Zo kunnen we voor onze klanten een optimale partner zijn. Wij voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze klanten en garanderen dat wordt voldaan aan alle eisen die aan ons worden gesteld. Hierbij streven we naar 100% tevredenheid van onze klanten.

Management

Het management stimuleert de motivatie van het personeel om goed te presteren. Het ontwikkelt een open coöperatieve sfeer met de medewerkers, met het oog op het verantwoord bezig zijn volgens de bedrijfsrichtlijnen.

Medewerkers

Onze medewerkers zijn de belangrijkste hulpbronnen voor ons bedrijf. Daarom ontwikkelen en stimuleren we de vaardigheden en prestaties van alle medewerkers.

Directie

De directie waarborgt dat het kwaliteitssysteem de beoogde resultaten kan realiseren. Bij afwijkingen worden door maatregelen in een continue verbetering de fouten en foutoorzaken hersteld of tot een verantwoord minimum gereduceerd. De leiding aan de top waarborgt bovendien dat wordt voldaan aan alle juridische en overige eisen. De directie en de kring van leidinggevenden verplichten zich om de noodzakelijke maatregelen en activiteiten op het gebied van het risicobeheer voor de omgang met kansen en risico ́s te plannen, uit te voeren en op hun effectiviteit te beoordelen.

Producten

Door onze producten, die voldoen aan de actuele stand van de techniek, willen we een krachtige partner voor onze klanten zijn.

Doorlopende verbetering

Onze activiteiten worden beheerst door de regelingen van continue verbetering voor de optimalisatie van alle bedrijfsprocessen. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn werk. De leiding aan de top en alle medewerkers verbeteren voortdurend alle processen, waardoor de kwaliteit en de dienstverlening verder ontwikkeld worden.

Rentabiliteit

De geplande kostenstructuur berust op de optimale inzet van de capaciteiten en op geperfectioneerde processen. Dit leidt tot een vergroting van onze rentabiliteit en tot een succesvolle verbetering van onze marktpositie, als krachtige partner voor onze klanten.

Milieu & maatschappij

Wij leveren onze bijdrage aan een duurzame maatschappelijke ontwikkeling en bevorderen door onze activiteiten de economische groei. Wij beschermen en zorgen voor onze omgeving, doordat we de wettelijke en overheidsvoorschriften op het gebied van arbeidsveiligheid en gezondheidszorg naleven.